image

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
Velikonoční jarmark (SDH-HS)
24
25 26 27 28 29 30 31
Velikonoční Zmrskání (SDH-HS)

Kalendář akcí spolky

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
Velikonoční jarmark (SDH-HS)
24
25 26 27 28 29 30 31
Velikonoční Zmrskání (SDH-HS)
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 1-2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 1-2020Vyvěšeno: 22. 9. 2020
Sejmuto:

1
__________________________________________________________________________________________
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel.: 466052332, fax: 466052347, e-mail: sekretariat@khspce.cz, www.khspce.cz
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
se sídlem v Pardubicích
________________________________________________________________________________
Č.j.: KHSPA 20110/2020/OS-Pce V Pardubicích dne 22. září 2020
Nařízení
Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
č. 1/2020
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích jako správní úřad místně a
věcně příslušný podle § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně
veřejného zdraví“), vydává postupem podle § 85 odst. 1 a 3 zákona o ochraně veřejného zdraví toto
nařízení:
S účinností ode dne 23. září 2020 od 00:00 hodin do 31. října 2020 do 23:59 hodin nařizuje
mimořádné opatření při epidemii na území okresů Chrudim, Pardubice a Svitavy, spočívající:
1. v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole podle zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“);
2. zákaz osobní přítomnosti studentů podle bodu 1. se nevztahuje na:
- individuální návštěvy knihoven a studoven;
- individuální konzultace;
- zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;
- laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob;
- klinickou a praktickou výuku a praxi.
Čl. I
Důvod stanovení mimořádného opatření
Koronavirus SARS-CoV-2 je zcela nový virus, který má velký potenciál exponenciálního šíření. Za
epidemii se označuje zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově vymezen. Znamená to,
že výskyt jakéhokoliv infekčního onemocnění dosahuje vyšších hodnot v daném místě a čase, než je
v místě a čase obvyklé. Šíření infekčního agens v populaci je nejzávažnější u infekcí s mezilidským
přenosem. Šíření nemoci vzdušnou cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se
dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání patří mezi nejhůře
ovlivnitelný přenos nákazy. Každé šíření infekčního agens má tři základní články: zdroj nákazy, tj.
člověk nebo zvíře, cesta přenosu v tomto případě vzdušná cesta do 2 metrů vzdálenosti a vnímavý
jedinec což je člověk, který onemocnění dosud neprodělal ani proti němu nebyl očkován.
V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění koronavirem SARC-CoV-2 a dosud přijatými
opatřeními k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel se ukazuje, že mezi
2
__________________________________________________________________________________________
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel.: 466052332, fax: 466052347, e-mail: sekretariat@khspce.cz, www.khspce.cz
nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je ovlivnit jednotlivé výše uvedené články epidemického procesu. Zdroj nákazy tedy člověka vylučujícího virus lze izolovat a léčit, bohužel k přenosu nákazy u tohoto viru dochází u osob bez jakýchkoliv příznaků onemocnění, proto není možné, aby byli všichni, kdo byli v kontaktu s osobou, u které byl virus zachycen vyšetřeni. Z 1793 dosud hlášených analyzovaných případů onemocnění na území Pardubického kraje byly lehké příznaky onemocnění zaznamenány u téměř 58 % a téměř 34,2 % nemělo žádné příznaky onemocnění, pouze necelých 7,8 % mělo středně těžké až těžké příznaky onemocnění, pro které byly hospitalizovány.
Specifickou ochranou je očkování, které v souvislosti s pandemií onemocnění koronavirem SARC-CoV-2 však dosud není k dispozici.
K 21.09.2020 bylo na území Pardubického kraje hlášeno 1793 případů, aktuálně nemocných je 1027 osob, tj. nemocnost 197/100000. Důležité je sledovat trend výskytu tohoto onemocnění, nemocnost od začátku srpna stoupla 3,26 krát (315 hlášených onemocnění v měsíci srpnu a 1020 od začátku září), z toho v posledních 7 dnech bylo hlášeno 449 nemocných, tj. vzestup o 24,4 % oproti předchozímu období. Stoupá také nemocnost u osob nad 65 let věku. V nemocnicích Pardubického kraje je aktuálně hospitalizováno 39 osob, z toho na jednotkách intenzivní péče 5 nemocných, na ARO 4 nemocní, umělou plicní ventilaci potřebují 4 osoby.
Vzhledem k významnému nárůstu počtu diagnostikovaných případů a tím souvisejících indikací k laboratornímu vyšetření u epidemiologických významných kontaktů v posledních dnech a tím zvýšenému testování se dá očekávat nárůst počtu případů i v následujících dnech.
V souladu s aktuálním vývojem epidemiologické situace bylo pro období 23. září 2020 do 31. října 2020 přistoupeno k zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole podle zákona o vysokých školách. Mimořádné opatření je společně s dalšími platnými mimořádnými opatřeními zaměřeno tak, aby byla zajištěna širší škála specifických opatření zohledňující i předběžnou opatrnost v souvislosti s dalším šířením onemocnění COVID-19.
Riziko hospitalizace je vyšší zejména pro osoby s přidruženými nemocemi, jako je hypertenze, diabetes, onemocnění dýchacích cest, kardiovaskulární nemoci.
Cílem mimořádného opatření stále zůstává snaha provést kroky nezbytné ke zpomalení šíření nemoci COVID-19, ochránit rizikové skupiny obyvatel před nakaženými koronavirem SARS-CoV-2, který způsobuje respirační onemocnění COVID-19. Dosud nikdo nedokáže odhadnout chování viru v podzimních měsících, stále je třeba aplikovat opatření, která zabrání naplnění kapacit nemocnic. Je nezbytné, aby tato zařízení mohla sloužit pacientům s jinými závažnými diagnózami, jejichž řešení nesnese odklad.
Pokud by nebyla realizována žádná mimořádná opatření, nelze s ohledem na shora uvedené skutečnosti důvodně vyloučit, že by celkový počet nakažených v Pardubickém kraji mohl nadále stoupat.
Čl. II
Platnost
Podle § 85 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví nabývá toto nařízení platnosti dnem jeho vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích a účinnosti 23. září 2020 od 00:00 hodin.
3
__________________________________________________________________________________________
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel.: 466052332, fax: 466052347, e-mail: sekretariat@khspce.cz, www.khspce.cz
Čl. III
Poučení
Podle § 85 odst. 4 zákona o ochraně veřejného zdraví jsou všechny obce na území okresů Chrudim, Pardubice a Svitavy povinny uveřejnit toto nařízení na svých úředních deskách.
MUDr. Antonín Vykydal
ředitel Krajské hygienické stanice Pardubického kraje
se sídlem v Pardubicích
Vyvěšeno na úřední desce: 22. září 2020
Svěšeno:

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 23. 09. 2020 20:57