image

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
Plánovaná odstávka elektřiny Horní Sloupnice
11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Pálení čarodějnic Dolní Sloupnice
Čarodějnice (SDH-HS)
1 2 3 4 5

Kalendář akcí spolky

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
Plánovaná odstávka elektřiny Horní Sloupnice
11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Pálení čarodějnic Dolní Sloupnice
Čarodějnice (SDH-HS)
1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ (ELEKTRICKÉ VEDENÍ)

UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ (ELEKTRICKÉ VEDENÍ)UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. Í458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme požádat vlastníky1 a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah").

ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DO 15. LISTOPADU TOHOTO ROKU.

Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení takto:

■ u nadzemního vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V) AC:

■ u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob, musí být zachována nejmenší vzdálenóst větví od holých vodičů 2 m a od izolovaného a kabelového vedení 1,5 m m u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 1,5 nn

■ u nadzemního vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV AC včetně:

■ u stromů a jiných porostů, na které lze výlézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů 3,5 m, od izolovaného vedení 2,5 m, od kabelového vedení 1,5 m h u stromů a jiných porostů, na které nelze;vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 1,6 m

■ u nadzemního vedení velmi vysokého napětí wn nad 35 kV do 110 kV AC včetně:

» u stromů a jiných porostů, na které lze výlézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 4,5 m ■ u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých, vodičů a izolovaného a kabelového vedení 3 m

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím uvedené v ČSN EN 50110-1 a na internetových stránkách http://www.cezdistribuce.cz. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje ani ořezané větve dřevin při pádu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotek s vedením. Zásah, při kterém by mohla být ohrožena bezpečnost osob a bezpečnost a funkčnostizařízení distribuční soustavy, můžete provést pouze se souhlasem společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

Pokud ve shora uvedené lhůtě neprovedete zásah, vstoupí společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o., na dotčené pozemky a provede zásah s tím, že vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku, mimo komunikace, budov, plotů apod.

V zákonem vymezených případech je nutné před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat povolení dle zákona č.114/1992 Sb., v platném znění. Děkujeme za spolupráci