image

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Letní tábor 2024

Kalendář akcí spolky

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Letní tábor 2024
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ (ELEKTRICKÉ VEDENÍ)

UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ (ELEKTRICKÉ VEDENÍ)UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. Í458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme požádat vlastníky1 a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah").

ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DO 15. LISTOPADU TOHOTO ROKU.

Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení takto:

■ u nadzemního vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V) AC:

■ u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob, musí být zachována nejmenší vzdálenóst větví od holých vodičů 2 m a od izolovaného a kabelového vedení 1,5 m m u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 1,5 nn

■ u nadzemního vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV AC včetně:

■ u stromů a jiných porostů, na které lze výlézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů 3,5 m, od izolovaného vedení 2,5 m, od kabelového vedení 1,5 m h u stromů a jiných porostů, na které nelze;vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 1,6 m

■ u nadzemního vedení velmi vysokého napětí wn nad 35 kV do 110 kV AC včetně:

» u stromů a jiných porostů, na které lze výlézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 4,5 m ■ u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých, vodičů a izolovaného a kabelového vedení 3 m

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím uvedené v ČSN EN 50110-1 a na internetových stránkách http://www.cezdistribuce.cz. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje ani ořezané větve dřevin při pádu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotek s vedením. Zásah, při kterém by mohla být ohrožena bezpečnost osob a bezpečnost a funkčnostizařízení distribuční soustavy, můžete provést pouze se souhlasem společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

Pokud ve shora uvedené lhůtě neprovedete zásah, vstoupí společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o., na dotčené pozemky a provede zásah s tím, že vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku, mimo komunikace, budov, plotů apod.

V zákonem vymezených případech je nutné před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat povolení dle zákona č.114/1992 Sb., v platném znění. Děkujeme za spolupráci