image

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8
Zahradní slavnost
9
10 11 12 13 14 15
Dětský den (MSČČK)
16
Setkání turistů a lidí dobré vůle v lesích u sv. Antoníčka (KČT)
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kalendář akcí spolky

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8
Zahradní slavnost
9
10 11 12 13 14 15
Dětský den (MSČČK)
16
Setkání turistů a lidí dobré vůle v lesích u sv. Antoníčka (KČT)
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Spolky > SDH Dolní Sloupnice

SDH Dolní Sloupnice

Historie sboru začíná v roce 1880 viz stránka Historie.

Sbor dobrovolných hasičů v Dolní Sloupnici ke konci roku 2015 měl 52 dospělých členů a 27 mladých hasičů do 18 let.

Sbor pořádá pravidelné i nepravidelné akce pro veřejnost, jako jsou vepřové hody, pálení čarodějnic, loučení s létem, občerstvení při lampionovém průvodu, okrsková hasičská soutěž.

Sbor se také účastní soutěží dospělých hasičů okrskových i netradičních. 

Sbor se věnuje práci s mládeží od přípravy až po dorost. Vedoucí mládeže je Věra Škopová. Mládež se účastní soutěží Hry Plamen, Orlicko-ústecké ligy a memoriálů.

Pro děti je na začátku srpna organizován dětský tábor, který probíhá na chatě Perla v Deštném V Orlických horách.

Fotografie z pořádaných akcí a soutěží naleznete ve fotogalerii.

Činnost v roce 2022

Členská základna: Sbor má 60 dospělých členů z toho 19 žen. A 20 mladých hasičů – z toho 9 děvčat.

Schůze: Byly svolány 3. Vždy před pořádáním velkých akcí. Běžné záležitosti se řeší přes internet. Rovněž v rámci okrsku se omezili schůze na 2 v roce.

Školení a výcvik: v měsíci únoru bylo provedeno povinné proškolení zásahové jednotky. 20.4. byly v rámci okrsku prověřeny požární stříkačky. V květnu nacvičovala jednotlivá družstva na okrskovou soutěž, která proběhla 21.5. u naší zbrojnice za účasti 10 družstev mužů a dvou družstev žen.

Výsledky: Ženy – 1. místo Dolní Sloupnice, 2. místo smíšené družstvo

                Muži mladší – 1. místo Dolní Sloupnice B, 2. místo Dolní Sloupnice A, 3. místo Horní Sloupnice.

                Muži starší – 1. místo Dolní Sloupnice, 2. místo Horní Sloupnice, 3. místo Vlčkov

                Soutěž jednotlivců – 1. Pávek Tomáš, 2. Dostál Ondřej, 3. Mikulecký Ondřej. Všichni Dolní Sloupnice.

11. a 12. 6. proběhl třetí ročník „výcviku přežití“ na Divoké Orlici z Plchůvek do Týniště nad Orlicí. Pořádají ho zásahové jednotky z Horní a Dolní Sloupnice za každého počasí.

10.9. proběhla netradiční soutěž družstev v sousedním Džbánově. Naše družstva skončila na druhém a třetím místě za Cerekvicí.

21.10. v hornosloupenské zbrojnici přednášel profesionální záchranář jednotkám okrsku zásady první pomoci při mimořádných událostech.

Technika: v tomto roce získal sbor do výbavy nové čerpadlo „NAUTILUS 4/1“ o výtlaku 400 litrů za minutu. Za 52 000,- Kč, kraj přispěl 18 000,-Kč.

Pracovní aktivita: Při pořádání společenských akci bylo odpracováno cca 600 hodin, na údržbě zbrojnice 50 hodin, při údržbě techniky 15 hodina při stavění stanu 125 hodin.

Kulturně společenské akce: 30.4. pořádáme tradiční „pálení čarodějnic“ na zahradě zbrojnice. Den předem se postaví stan, hranice s čarodějnicí, připraví se občerstvení a další potřebné věci.

27.8. pořádáme „loučení s létem“ u zbrojnice. Soutěže a hry organizovala Katka Millichová. Do akce byli zapojení všichni činní členové a členky včetně dorostu. Účast 70 dětí a cca 150 dospělých je známkou oblíbenosti. Závěrečnou pěnu vytvořili hasiči z HZS Ústí nad Orlicí, horní sbor předváděl přítomným svoji Tatru.

31.12. je pořádán oblíbený „nohejbal“ na hřišti u zbrojnice s dobrou účastí veřejnosti.

Činnost mladých hasičů: Pod vedením Davida Millicha a několika dorostenců začali cvičit na jař. Zúčastnili se májových štafet ve Vysokém Mýtě a závodů ve Svatém Jiří.

11.9. soutěžili v Chocni v požárním útoku na štafetě 4 x 60 metrů.

5.11. přijelo k myslivecké chatě na Džbánovci změřit síly 80 malých hasičů z Horní a Dolní Sloupnice, Němčic a Českých Heřmanic. Branný závod pořádali sloupenské sbory. Klání dětí zahájil starosta obce Milan Bečička. Po zdolání připravených tratí a disciplín obdržel každý závodník pamětní medaili a družstva dárek. Občerstvení připravili myslivci.

O prázdninách 1. - 5.8. byli naši mladí hasiči na příměstském táboře v hájovně na Horkách. Odtud vyráželi na poznávací výlety do okolí.

Výroční valná hromada se konala 21.1.2023 ve zbrojnici za účasti 38 členů a 11 hostů. Byla zhodnocena činnost sboru v roce 2022. Jednotlivé zprávy přednesli: jednatel David Millich, velitel Ondřej Dostál a hospodářka Eva Mikulecká. Videoprojekcí byla představena činnost malých hasičů, dorostu i dospělých. Bylo schváleno zvýšení členských příspěvků ze 150,- na 200,- Kč. Schválen byl také plán práce na rok 23023. Jednání se zúčastnil bývalý starosta Josef Škeřík. Ocenil práci sboru, kterou sledoval 24 roků ve funkci starosty obce a popřál sboru, aby se vše dařilo. Nově zvolený starosta obce Milan Bečička poděkoval za odvedenou práci a slíbil podporu této činnosti včetně práce s mládeží. Do další práce popřál štěstí, zdraví a odvahu, hodně soutěží a málo zásahů.

Sepsal Josef Hudeček

Činnost v roce 2020 a 2021

Hasiči v Dolní Sloupnici zažili velký útlum kvůli epidemiologické situaci. Od počátku roku 2020 nebyla možnost konat jakékoliv akce pro veřejnost ani pro členy. Poslední naše činnost byla účast na netradičním branném závodě v Rybné, kterého jsme se ve spolupráci s SDH Němčice zúčastnili 1. února. Nekonala se výroční valná hromada, čarodějnice, okrsková soutěž a ani dětský letní tábor. První vlaštovkou v činnosti bylo tradiční loučení s létem na konci srpna, kdy se situace uvolnila. V září jsme obnovili i činnost mladých hasičů, kde jsem jak v přípravce, tak i v mladších uvítali několik nových členů. Bohužel činnost mladých hasičů trvala jen do začátku října, kdy kvůli protiepidemickým opatřením, byl vydán zákaz naší činnosti.

V roce 2021 se situace s valnou hromadou, čarodějnicemi a okrskovou soutěží opakovala.

Dlouho trvalo, než se situace uvolnila a mohli jsme ke konci května opět obnovit svoji činnost u mladých hasičů a přípravky. Bohužel nás to stálo několik mladých hasičů, kteří už na hasičák opět nepřišli. S ostatními jsme se dali do trénování hasičských disciplín a her. Přípravka se seznámila podrobněji s cisternou horních hasičů, kterou nám přivezli ukázat.

Přípravka svoji činnost na prázdniny pozastavila a opět se sejdou v září, pokud situace dovolí. Mladší a starší hasiči budou mít své hasičáky 30. 7. a 20. 8. Od září pak opět naplno každý pátek.

Mladí hasiči pořádali nábor do zájmového kroužku „hasičák“ pro děti od 3 do 15 let. Tento nábor se ukázal jako úspěšný a kroužek se nám rozrostl o další šikovné děti.

Hasiči v Dolní Sloupnici pořádali v sobotu 28. 8. 2021 tradiční loučení s létem, kde nechyběly herní disciplíny pro děti, občerstvení a pěna. 

ZPV „Braňák“ Sloupnice

Hasiči v Dolní i v Horní Sloupnici v září do svých řad přijali nové členy mladých hasičů. A protože hasičský soutěžní rok je nabytý a podzimní soutěž Závod Požární Všestrannosti zkráceně ZPV, neboli braňák se konal už na konci září v Černovíru a v Tatenicích a pak oficiální závod hry Plamen 9. října v Dolní Čermné, nebylo v našich silách za tak krátký čas naučit děti tolik dovedností, které musejí mladí hasiči ovládat, aby mohli obstát v konkurenci hlídek celého okresu. Z toho vzešel nápad na pořádání vlastní malé soutěže mezi Horní a Dolní. Postupně jsme oslovili i hasiče z Němčic, kteří několik let soutěžili s Dolní Sloupnicí, a České Heřmanice.

Všechny čtyři sbory se společně ujali příprav a v neděli 7. listopadu se dopoledne konal závod, kterého se účastnily 4 hlídky v kategorii starších, 7 hlídek v kategorii mladších a 1 hlídka přípravky.

Závod probíhal v okolí chaty U Mudáka na Džbánovci, kde nám myslivecký spolek Březina zapůjčil chatu a poskytl i pomoc při občerstvení závodníků. Za což jim moc děkujeme.

Další naše díky patří Zemědělskému družstvu se sídlem ve Sloupnici, které nám dalo pro děti párky a špekáčky sponzorským darem.

Po vyhodnocení výsledků hlídky dostaly medaile a odměny, které nám poskytli sponzoři. Sponzorům Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, VÚB a.s., Obec Sloupnice, Obec Němčice, SIKO KOUPELNY a.s. a dalším velmi děkujeme.

Počasí se vydařilo a závod proběhl bez zranění soutěžících.

Výsledková listina:

- kategorie starší: 1. České Heřmanice, 2. České Heřmanice, 3. Dolní Sloupnice, 4. České Heřmanice

- kategorie mladší: 1. Němčice, 2. Dolní Sloupnice, 3. shodně Horní Sloupnice a České Heřmanice, 4. Němčice, 5. shodně Horní Sloupnice a Dolní Sloupnice

- kategorie přípravka: 1. Horní Sloupnice

Činnost v roce 2019

Obecně

I v začátku roku 2019 probíhaly školení. Pořádali jsme Čarodějnice a okrskovou soutěž, na kterou jsme postavili opět 4 družstva. 2 družstva mužů a 2 družstva žen. Vzhledem k tomu, že se dařilo a vyhráli jsme v mužích i ženách, tak jsme se zúčastnili i okresního kola v požárním sportu v Mladkově.

V červenci proběhl už tradiční letní tábor, který byl letos zaměřen na záchranáře. Povedlo se nám domluvit praktické ukázky záchranáře, profesionálního hasiče a také policie. Na programu byla i návštěva hasičské zbrojnice v Deštěném v Orlických Horách. Děti si mohly spoustu věcí vyzkoušet a také naučit.

Nyní se chystáme na Loučení s létem, které proběhne 31. 8. 2019.

Mladí hasiči

Svoji činnost jsme obnovili v únoru, kdy jsme se začali se staršími připravovat na odznaky odbornosti. Ty se nám povedly splnit na zkouškách v choceňské hasičárně.

Po odborkách jsme se začali připravovat i s mladšími na soutěž ve Svatým Jiří. Provázela nás nemocnost a tak se obsazení družstva u starších dosti změnila a na výsledcích se to trochu odrazilo.

Zajeli jsme si do Lukavice na první ligovou soutěž, kde byly nástřikové terče, které nás potrápily. 

Následovala dvoudenní soutěž jarního kola hry Plamen v Mladkově, kde jsme se ještě hledali, ale na nástřikových terčích jsme byli 8. z cca 40 družstev, což nás velmi potěšilo.

Pak následovala další soutěž ligy v Přívratu a pak jsme si dali jednu mimoligovou ve Dvořisku kam nás pozvali pořadatelé. Tato soutěž pro nás byla velmi napínavá, protože se skládala ze dvou disciplín a sčítaly se oba časy. Naše družstvo starších se v obou disciplínách umístilo na 2. místě, ale v součtu časů jsme byli zlatí. 

Činnost v roce 2018

Obecně

Rok jsme zahájili školeními a plynule jsme přešli na pořádání akcí. Letos jsme vynechali vepřové hody a vrhli se rovnou na Čarodějnice. Tato tradiční akce proběhla opět u naší zbrojnice.

Další akcí bylo pořádání okrskové soutěže v požárním sportu, na které jsme sestavili 4 družstva. 2 družstva žen a dvě družstva mužů. Na akci kromě sboru z Řetové přijely všechny sbory z okrsku. 

V létě proběhl týdenní letní tábor. Konal se opět na chatě Perla v Deštném v Orlických Horách.

Na konci prázdnin proběhlo tradiční loučení s létem, kdy byly připraveny různé disciplíny pro děti. Letos jsme měli štěstí a naše pozvání přijali i složky IZS, takže jsme měli možnost si prohlédnout výjezdovou sanitku, automobil CAS od sboru Horní Sloupnice a za profesionální hasiče přijel Ladislav Mikulecký s novou plošinou.

Na podzim proběhlo pro hasiče setkání U Mudáka, kde jsme si pod dohledem myslivců zastříleli na holuby a občerstvili se.

Na konci roku proběhl také už tradiční turnaj v nohejbale na hřišti za zbrojnicí. 

Ke stažení: