image

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Letní tábor 2024

Kalendář akcí spolky

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Letní tábor 2024
Drobečková navigace

Úvod > Spolky > Myslivecký spolek HÁJE SLOUPNICE

Myslivecký spolek HÁJE SLOUPNICE

V myslivosti, jako u každé lidské činnosti probíhá neustálý vývoj. Nejprve se jednalo pouze o lov k získání obživy, kůží a kožešin,  postupně se začalo se záměrnou ochranou a chovem volně žijící zvěře. Zvěř se začala přikrmovat, byla stanovena doba hájení. Docházelo a dochází k neustálému zdokonalování střelných zbraní a různých doplňků. V našem středoevropském regionu má myslivost velmi dlouhou tradici, nachází se zde nejvíce obor, bažantnic, ale i mysliveckých staveb a památek. Vznikla myslivecká mluva, oděv a různé jiné tradice. Slovo „myslivost“  je pouze v češtině, v jiných jazycích se jedná pouze o „lov“.

„Účelem spolku je zachování a ochrana přírody, krajiny a zvěře, včetně péče o trvalý rozvoj těchto hodnot, zejména péče o myslivost jako součást nehmotného kulturního dědictví, dále provádění myslivosti, která je propojena s řadou činností na úseku chovu a ochrany zvěře a to v souladu s příslušnými právními předpisy, rozhodnutími a pokyny příslušných správních orgánů“.

Historie:

Spolek vznikl v roce 1992 po rozdělení s mysliveckým sdružením Němčice. Poslední ustavující schůze proběhla 14.8.1992. Bylo založeno myslivecké sdružení „Kozlovský kopec Němčice“  s honitbou na kat. územích Němčice u České Třebové, Kozlov,  Svinná u České Třebové, Zhoř  a myslivecké sdružení „Háje Sloupnice“ .V roce 2015 došlo k transformaci podle občanského zákoníku na „Myslivecký spolek Háje Sloupnice“. V minulosti, ale ještě v poměrně nedávné době zde byly vysoké stavy drobné zvěře, jak se říkalo zajícům, bažantům  a koroptvím. V současné době se vyskytuje a v zájmu lovu zvěř srnčí a černá( jak myslivci nazývají divoká prasata).

Základní údaje:

Naše honitba má v současné době výměru 1604ha. Z této výměry tvoří 1027ha zemědělské pozemky, 586ha tvoří lesní pozemky a asi 0,5ha tvoří vodní plocha a to v katastrálních územích Horní Sloupnice a Vlčkov. Máme závazně plánován lov zvěře srnčí a černé na základě sčítaného stavu. Z ostatní zvěře, kterou označujeme jako zvěř škodící myslivosti se loví liška, kuna skalní a lesní, jezevec, z pernaté vrána šedivka a straka.  V současné době má spolek 21 členů  z toho je 11 členů v důchodovém věku. Dále jednoho čekatele členství v roční zkušební době a dva adepty.

V roce 2015 bylo uloveno 31 ks srnčí zvěře, 67 ks černé zvěře, z ostatní zvěře 12 lišek, 11 kun skalních, 1 kuna lesní, 1 jezevec lesní. Z pernaté zvěře 1  vrána šedivka, 3 straky a dva holubi hřivnáči.

Kontakt:

  • Předseda – Milan Kroulík, Horní Sloupnice 319, tel. 608 441 158
  • Myslivecký hospodář  - Václav Jiráček, Horní Sloupnice 296, tel. 724 524 290
  • Finanční hospodář – Zbyněk Typl, Horní Sloupnice 136, tel. 721 766 567
  • Jednatel – Jiří Limberský, Dolní Sloupnice 147, tel. 775 216 899

Činnost v roce 2016:

V jarním období se scházíme při různých brigádách, nejprve v březnu  při sázení stromků v lese,  v dubnu jsme ve spolupráci se ZD Sloupnice instalovali elektrický ohradník v oblasti Voleského kopce, Černohorského kouta a Šuránkova kopce kolem zaseté kukuřice. Následně jsme vysekávali trávu a kontrolovali funkčnost. Další brigády jsme měli v květnu až červenci, kdy každoročně procházíme porosty pícnin před sekáním a snažíme se zabránit škodám na srnčatech, která se tady nachází.

27. července  jsme pořádali, ve spolupráci s Mysliveckým spolkem „Březina České Heřmanice“, tak jak se stalo tradicí  lesní zkoušky ohařů, kde je zvána široká veřejnost , jednak se podívat na zajímavou akci, ale i na myslivecké občerstvení. Slavnostní začátek byl v 8 hod. „U Mudáka“ na Džbánovci.

Plánovali jsme i společné vycházky na černou škodnou zvěř a to v termínech 19. listopadu, 10. prosince a 26. prosince.