image

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
Plánovaná odstávka elektřiny Horní Sloupnice
11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Pálení čarodějnic Dolní Sloupnice
Čarodějnice (SDH-HS)
1 2 3 4 5

Kalendář akcí spolky

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
Plánovaná odstávka elektřiny Horní Sloupnice
11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Pálení čarodějnic Dolní Sloupnice
Čarodějnice (SDH-HS)
1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Spolky > Myslivecký spolek HÁJE SLOUPNICE

Myslivecký spolek HÁJE SLOUPNICE

V myslivosti, jako u každé lidské činnosti probíhá neustálý vývoj. Nejprve se jednalo pouze o lov k získání obživy, kůží a kožešin,  postupně se začalo se záměrnou ochranou a chovem volně žijící zvěře. Zvěř se začala přikrmovat, byla stanovena doba hájení. Docházelo a dochází k neustálému zdokonalování střelných zbraní a různých doplňků. V našem středoevropském regionu má myslivost velmi dlouhou tradici, nachází se zde nejvíce obor, bažantnic, ale i mysliveckých staveb a památek. Vznikla myslivecká mluva, oděv a různé jiné tradice. Slovo „myslivost“  je pouze v češtině, v jiných jazycích se jedná pouze o „lov“.

„Účelem spolku je zachování a ochrana přírody, krajiny a zvěře, včetně péče o trvalý rozvoj těchto hodnot, zejména péče o myslivost jako součást nehmotného kulturního dědictví, dále provádění myslivosti, která je propojena s řadou činností na úseku chovu a ochrany zvěře a to v souladu s příslušnými právními předpisy, rozhodnutími a pokyny příslušných správních orgánů“.

Historie:

Spolek vznikl v roce 1992 po rozdělení s mysliveckým sdružením Němčice. Poslední ustavující schůze proběhla 14.8.1992. Bylo založeno myslivecké sdružení „Kozlovský kopec Němčice“  s honitbou na kat. územích Němčice u České Třebové, Kozlov,  Svinná u České Třebové, Zhoř  a myslivecké sdružení „Háje Sloupnice“ .V roce 2015 došlo k transformaci podle občanského zákoníku na „Myslivecký spolek Háje Sloupnice“. V minulosti, ale ještě v poměrně nedávné době zde byly vysoké stavy drobné zvěře, jak se říkalo zajícům, bažantům  a koroptvím. V současné době se vyskytuje a v zájmu lovu zvěř srnčí a černá( jak myslivci nazývají divoká prasata).

Základní údaje:

Naše honitba má v současné době výměru 1604ha. Z této výměry tvoří 1027ha zemědělské pozemky, 586ha tvoří lesní pozemky a asi 0,5ha tvoří vodní plocha a to v katastrálních územích Horní Sloupnice a Vlčkov. Máme závazně plánován lov zvěře srnčí a černé na základě sčítaného stavu. Z ostatní zvěře, kterou označujeme jako zvěř škodící myslivosti se loví liška, kuna skalní a lesní, jezevec, z pernaté vrána šedivka a straka.  V současné době má spolek 21 členů  z toho je 11 členů v důchodovém věku. Dále jednoho čekatele členství v roční zkušební době a dva adepty.

V roce 2015 bylo uloveno 31 ks srnčí zvěře, 67 ks černé zvěře, z ostatní zvěře 12 lišek, 11 kun skalních, 1 kuna lesní, 1 jezevec lesní. Z pernaté zvěře 1  vrána šedivka, 3 straky a dva holubi hřivnáči.

Kontakt:

  • Předseda – Milan Kroulík, Horní Sloupnice 319, tel. 608 441 158
  • Myslivecký hospodář  - Václav Jiráček, Horní Sloupnice 296, tel. 724 524 290
  • Finanční hospodář – Zbyněk Typl, Horní Sloupnice 136, tel. 721 766 567
  • Jednatel – Jiří Limberský, Dolní Sloupnice 147, tel. 775 216 899

Činnost v roce 2016:

V jarním období se scházíme při různých brigádách, nejprve v březnu  při sázení stromků v lese,  v dubnu jsme ve spolupráci se ZD Sloupnice instalovali elektrický ohradník v oblasti Voleského kopce, Černohorského kouta a Šuránkova kopce kolem zaseté kukuřice. Následně jsme vysekávali trávu a kontrolovali funkčnost. Další brigády jsme měli v květnu až červenci, kdy každoročně procházíme porosty pícnin před sekáním a snažíme se zabránit škodám na srnčatech, která se tady nachází.

27. července  jsme pořádali, ve spolupráci s Mysliveckým spolkem „Březina České Heřmanice“, tak jak se stalo tradicí  lesní zkoušky ohařů, kde je zvána široká veřejnost , jednak se podívat na zajímavou akci, ale i na myslivecké občerstvení. Slavnostní začátek byl v 8 hod. „U Mudáka“ na Džbánovci.

Plánovali jsme i společné vycházky na černou škodnou zvěř a to v termínech 19. listopadu, 10. prosince a 26. prosince.