Vyhledat v textu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
Divadelní spolek Doveda Sloupnice - Legenda o zbloudilých duších
24
Divadelní spolek Doveda Sloupnice - Legenda o zbloudilých duších
25 26 27 28 29 30 31

Kalendář akcí spolky

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
Divadelní spolek Doveda Sloupnice - Legenda o zbloudilých duších
24
Divadelní spolek Doveda Sloupnice - Legenda o zbloudilých duších
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvodní strana > Místní spolky > MSČČK


 

MSČČK Sloupnice

Činnost místní skupiny červeného kříže za rok 2020

1) 4. ledna jsme jako každý rok pomáhali při Tříkrálové sbírce, naše členky na obecním úřadě připraví občerstvení pro koledníky a také chodí s „dětskými skupinkami“

2) 16. ledna se konala Výroční valná hromada naší místní skupiny v hospodě U labutě

3) 29. ledna se některé naše členky zúčastnily Společenského večera ČČK v Ústí nad Orlicí, pořádaného jako poděkování „zasloužilým členům“ spolku

4) 12. února dvě členky uspořádaly sbírku šatstva pro dvě místní rodiny v nelehké finanční situaci

5) 18. února jsme si pro radost přichystali „tvořivé odpoledne“ pro všechny členy naší skupiny s lektorkou Katkou Leksovou. Vyráběli jsme ubrouskovou metodou jarní svícny. Těšili jsme se, že toto příjemné odpoledne alespoň dvakrát v roce 2020 zopakujeme a přichystáme jej pro seniory z naší vesnice. Kvůli nově vzniklé situaci způsobené nemocí COVID 19 jsme však žádné „kreativní“ setkání pro seniory uspořádat nemohli.

6) 7. března pořádala kulturní komise obce setkání s důchodci. Každý rok několik našich členek pomáhá s obsluhou důchodců. Každý rok jako jiné místní spolky a skupiny dostáváme od obce finanční příspěvek na naší činnost, proto jsme velice rádi, že můžeme alespoň pomoci na setkáních pro důchodce a naší obci tím projevit velký dík za podporu.

7) 8. března jsme společně s SDH Horní Sloupnice a divadelním spolkem DOVEDA pořádali dětský karneval. Užili jsme si odpoledne v sokolovně plné veselých dětí a měli radost, že se nám pořádání karnevalu povedlo.

Pár dní poté byl v celé vyhlášen nouzový stav a zakázány společenské akce.

8) V souvislosti s nouzovým stavem jsme nabídli všem občanům naší vesnice zajištění nákupů do domu. Několik členek nakupovalo seniorům, jiné členky zase šily roušky, jedna členka vyučovala v prostorách mateřského centra malé školáky. Roušek se ušilo hodně přes tisíc.

Všem členkám tímto děkuji za obětavost a rychlost s jakou pomáhaly.

9) Každoroční letní tábor pro děti se naštěstí mohl konat. Tábor si užilo 29 dětí v termínu 2.8.-15.8. Velký dík patří Milošovi Hájkovi, který je „hlavasem“.

10) 19. srpna se konalo výroční valné shromáždění Oblastního spolku Českého červeného kříže v Ústí nad Orlicí, kam byly zástupkyně naši místní skupiny také pozvány.

11) 6. září jsme připravili pro děti na fotbalovém hřišti „Loučení s létem“. 78 dětí soutěžilo, zajezdilo si na poníku, zaskákalo na hradě a pro jejich rodiče a prarodiče bylo připraveno bohaté občerstvení a vyhlídková plošina.

12) ke konci září jsme nashromáždili další sbírku šatstva, kterou jsme opět věnovali dvěma rodinám.

13) Protože bohužel začala druhá „covidová“ vlna , skončily naše akce pro veřejnost v tomto kalendářním roce. Alespoň jsme si na zasedání představenstva odsouhlasili, že darujeme monitorovací video chůvičku místnímu domovu pro seniory. V domově byla situace kritická a byly za ní moc vděční. Marketa Klusoňová také ušila mnoho jednorázových ochranných pomůcek.

14) Abychom projevily podporu zdravotníkům, pustily jsme se do pečení a potěšily spoustou dobrot personál litomyšlské nemocnice. Tato akce proběhla 19. listopadu ve spolupráci s mateřským centrem Kopretina.

15) Opět pár občanů také využilo naší služby: nákupy do domu.

 

Všem přejeme krásný advent a žádné marodění!

Členky Červeného kříže

Loučení s létem z ptačí perspektivy 2020

Příroda k nám tentokrát byla milosrdná, a tak jsme za slunného počasí mohli první zářijovou neděli připravit na fotbalovém hřišti osmi desítkám dětí odpoledne plné her, zábavy a dobrého občerstvení s tradičními bramboráky. Děti i dospělí nejvíce ocenili výhled do širého okolí z klece vyzvednuté ramenem jeřábu do závratné výšky 70 metrů. Děkujeme všem sponzorům, kteří Loučení podpořili, a členům našeho spolku a dalším příznivcům, kteří pomohli celou akci zajistit.

Fotogalerie

Spolek Českého červeného kříže Sloupnice

Činnost místní skupiny červeného kříže za rok 2019

1.)    pomoc při Tříkrálové sbírce 5. ledna

-          jedná se o pomoc s oblékáním tří králů a přichystání veškerého občerstvení

-          zaplacení pracího prášku na vyprání oděvů tří králů

2.)    17. ledna v 17 hod. proběhla výroční valná hromada v restauraci u Labutě, kde se zvolila nová předsedkyně spolku Pavla Škeříková.

3.)    26. února schůze představenstva na obecním úřadě

4.)    9. března jsme vypomáhaly při každoročním setkání seniorů, pořádaném obcí Sloupnice. Pomáháme s přípravou a roznosem občerstvení.

5.)    27. března se konala výroční valná hromada červeného kříže v Ústí nad Orlicí, kde nás reprezentovala paní Marta Hánělová a Věra Vašinová

6.)    29. března jsme se společně prošli a opekli si buřty na okraji lesa „u Kovářů“

7.)    2. dubna jsme shrabaly stráň na křižovatce u hospody u Studánky. Stráň hrabalo 11 žen.

8.)    13. dubna jsme horním hasičům pomáhaly na velikonočním jarmarku. Členky napekly různé cukroví, které prodávaly, a pomohly jsme s výtvarnými dílničkami pro děti.

9.)    24. dubna jsme shrabaly stráň naproti lihovaru. Stráň hrabalo 5 žen.

10.)  15. května jsme uspořádaly májové posezení pro důchodce na obecním úřadě. Hudební program připravily Eva Bednářová a Viktorie Štochlová.

Akce byla velice úspěšná a zúčastnilo se 37 seniorů, z čehož jsme měly velikou radost.

11.)  1. června se konal „Dětský den“. Poděkování si zaslouží všichni členové, kteří pomáhali se soutěžemi, prodejem občerstvení nebo něco napekli, neboť nás byla většina. Soutěžilo 74 dětí, což nás potěšilo a utvrdilo v tom, že je to akce, kterou rodiče vítají.

12.)  29. června jsme pomohly spolku fotbalistů s obsluhou na jejich každoročním fotbalovém turnaji.

13.)  30. června jsme vyrazili na výlet do Nových Hradů, kde nám bylo umožněno nahlédnout pod pokličku pěstování květin v zámeckých zahradách a okolí zámku. Fotografie z akce.

14.) Od 28. července do 10. srpna probíhal každoroční dětský letní tábor pod vedením Miloslava Hájka. Letošní téma bylo "Za pirátským pokladem". Informace o aktuálním letním táboru najdete na tabor.fery-borec.cz

15.)  4. října proběhla další beseda pro důchodce na obecním úřadě. Hudební program tentokrát připravily žákyně 9.třídy Eva Sychrová a Tereza Čermáková. Popovídat si přišlo 23 seniorů.

16.)  14. listopadu jsme podpořili celorepublikovou akci Pochod proti diabetu. Vyrazily jsme ze Sloupnice na Mandl, kde jsme povečeřeli a vrátili se autobusem zpět.

17.)  12. prosince jsme pořádaly poslední a pro rok 2019 třetí adventní posezení pro důchodce. Na začátku roku jsme si předsevzaly, že bychom rády tyto besedy zkusily udělat třikrát do roka, a zjistily tak prospěšnost a oblibu této námi pořádané akce. Adventního posezení se zúčastnilo rekordních 55 seniorů, z čehož jsme byly nadšené a zároveň nás to nutí k zamyšlení, že musíme najít jiné prostory než společenskou místnost na obecním úřadě, neboť pro tolik účastníků je tato místnost již nevyhovující. Program zajistil pan starosta Josef Škeřík, který nám pustil cca 20 minutový film o obci Sloupnice. I jemu patří velký dík, neb nám ochotně poskytl zázemí obce a vše pomáhal připravit.

Fotografie z činností

Činnost MS ČČK Sloupnice v roce 2018

Naše místní skupina má k 31.12.2018 54 členů.

Rok 2018 jsme zahájili  každoroční pomocí s Tříkrálovou sbírkou. Naše členky chodí aktivně jako vedoucí skupinek a zároveň také pomáhají s přípravou občerstvení pro koledníky.

V březnu jsme pomáhali s přípravou Besedy pro důchodce, kterou každoročně pořádá obec Sloupnice a s Velikonočním jarmarkem, na který jsme napekli mnoho dobrot a zajistili jsme výtvarnou dílničku.

V dubnu členky uhrabaly a uklidily stráň u „Čáslavků“ a stráň u lihovaru na Dolní Sloupnici.

V květnu jsme se sešli na posezení se známou krajkářkou paní Poludovou a prohlédli si její práce.

  1. června jsme uspořádali Den dětí, kde si děti s rodiči mohli prohlédnout stanici mechanizace ZD Sloupnice a zemědělskou techniku Vítka Veselého. Na louce v dolcích byly připraveny soutěže. Účast byla i přes nepřízeň počasí (průtrž mračen) velmi pěkná. Soutěžilo 36 dětí a za své výkony dostaly malou odměnu.
  2. července členky pomohly sportovcům s obsluhou na hřišti při turnaji v minikopané.
  3. září proběhla naše každoroční největší akce: Loučení s létem na hřišti za školou. Účast byla velká, hry a soutěže obohatil seskok parašutistů z Ústí nad Orlicí. Paní Hájková zájemcům změřila tlak.

V prosinci proběhla tradiční mikulášská nadílka, MS ČČK věnovala dětem ze školky a 1. třídy ZŠ drobné dárečky.

Na závěr roku jsme uspořádali posezení u kávy pro důchodce na obecním úřadě s vánoční tématikou. Zajistili jsme malé hudební vystoupení dětí ze ZŠ, upekli dobroty a příjemně si popovídali. Akce se těšila velké návštěvnosti a proto bychom ji rádi v období Velikonoc 2019 zopakovali.

Členky Marie Smögerová a Alena Holubová vypomohly při charitních sbírkách obnošeného šatstva.

Rádi bychom také poděkovali našim sponzorům a pomocníkům při pořádání našich akcí:

Obec Sloupnice, Řeznictví Sloupnice, ZD Sloupnice, Konzum Sloupnice, Pekařství NOPEK, spolek fotbalistů, paní Křivánková a Vítek Veselý. Moc děkujeme za pomoc.

Fotografie z činnosti

 

Loučení s létem

Dne 4.9.2011 jsme pořádali, jakožto každoročně, loučení s létem. Počasí nám velice přálo a tak za krásného slunečného odpoledne jsme mohli připravit pro děti spoustu zábavných soutěží. Také nechyběly nafukovací balónky, štěstíčka, tradiční bramboráky a nějaká ta sladkost ke kafíčku.

Když se soutěžení chýlilo ke konci a leckdo už měl zamaštěnou pusu od bramboráků, přijela šermířská skupina Skandália ze Svitav, která nám zahrála pohádku o loupežnících.

Na závěr nám zbývá poděkovat všem sponzorům, kteří se podíleli na pořádání akce.

Jmenovitě:
ZD Sloupnice, potraviny Pecková Vysoké Mýto, Generali Pojišťovna a.s. Ústí nad Orlicí, Allianz pojišťovna a.s. Ústí nad Orlicí, Česká pojišťovna Ústí nad Orlicí, Kooperativa pojišťovna Vienna Insurance Group a.s. Česká Třebová, Česká lékárna a.s. - Dr. Max Ústí nad Orlicí

Fotografie z akce