image

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
Plánovaná odstávka elektřiny Horní Sloupnice
11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Pálení čarodějnic Dolní Sloupnice
Čarodějnice (SDH-HS)
1 2 3 4 5

Kalendář akcí spolky

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
Plánovaná odstávka elektřiny Horní Sloupnice
11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Pálení čarodějnic Dolní Sloupnice
Čarodějnice (SDH-HS)
1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 1-2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 1-2020Vyvěšeno: 22. 9. 2020
Sejmuto:

1
__________________________________________________________________________________________
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel.: 466052332, fax: 466052347, e-mail: sekretariat@khspce.cz, www.khspce.cz
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
se sídlem v Pardubicích
________________________________________________________________________________
Č.j.: KHSPA 20110/2020/OS-Pce V Pardubicích dne 22. září 2020
Nařízení
Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
č. 1/2020
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích jako správní úřad místně a
věcně příslušný podle § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně
veřejného zdraví“), vydává postupem podle § 85 odst. 1 a 3 zákona o ochraně veřejného zdraví toto
nařízení:
S účinností ode dne 23. září 2020 od 00:00 hodin do 31. října 2020 do 23:59 hodin nařizuje
mimořádné opatření při epidemii na území okresů Chrudim, Pardubice a Svitavy, spočívající:
1. v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole podle zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“);
2. zákaz osobní přítomnosti studentů podle bodu 1. se nevztahuje na:
- individuální návštěvy knihoven a studoven;
- individuální konzultace;
- zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;
- laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob;
- klinickou a praktickou výuku a praxi.
Čl. I
Důvod stanovení mimořádného opatření
Koronavirus SARS-CoV-2 je zcela nový virus, který má velký potenciál exponenciálního šíření. Za
epidemii se označuje zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově vymezen. Znamená to,
že výskyt jakéhokoliv infekčního onemocnění dosahuje vyšších hodnot v daném místě a čase, než je
v místě a čase obvyklé. Šíření infekčního agens v populaci je nejzávažnější u infekcí s mezilidským
přenosem. Šíření nemoci vzdušnou cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se
dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání patří mezi nejhůře
ovlivnitelný přenos nákazy. Každé šíření infekčního agens má tři základní články: zdroj nákazy, tj.
člověk nebo zvíře, cesta přenosu v tomto případě vzdušná cesta do 2 metrů vzdálenosti a vnímavý
jedinec což je člověk, který onemocnění dosud neprodělal ani proti němu nebyl očkován.
V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění koronavirem SARC-CoV-2 a dosud přijatými
opatřeními k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel se ukazuje, že mezi
2
__________________________________________________________________________________________
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel.: 466052332, fax: 466052347, e-mail: sekretariat@khspce.cz, www.khspce.cz
nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je ovlivnit jednotlivé výše uvedené články epidemického procesu. Zdroj nákazy tedy člověka vylučujícího virus lze izolovat a léčit, bohužel k přenosu nákazy u tohoto viru dochází u osob bez jakýchkoliv příznaků onemocnění, proto není možné, aby byli všichni, kdo byli v kontaktu s osobou, u které byl virus zachycen vyšetřeni. Z 1793 dosud hlášených analyzovaných případů onemocnění na území Pardubického kraje byly lehké příznaky onemocnění zaznamenány u téměř 58 % a téměř 34,2 % nemělo žádné příznaky onemocnění, pouze necelých 7,8 % mělo středně těžké až těžké příznaky onemocnění, pro které byly hospitalizovány.
Specifickou ochranou je očkování, které v souvislosti s pandemií onemocnění koronavirem SARC-CoV-2 však dosud není k dispozici.
K 21.09.2020 bylo na území Pardubického kraje hlášeno 1793 případů, aktuálně nemocných je 1027 osob, tj. nemocnost 197/100000. Důležité je sledovat trend výskytu tohoto onemocnění, nemocnost od začátku srpna stoupla 3,26 krát (315 hlášených onemocnění v měsíci srpnu a 1020 od začátku září), z toho v posledních 7 dnech bylo hlášeno 449 nemocných, tj. vzestup o 24,4 % oproti předchozímu období. Stoupá také nemocnost u osob nad 65 let věku. V nemocnicích Pardubického kraje je aktuálně hospitalizováno 39 osob, z toho na jednotkách intenzivní péče 5 nemocných, na ARO 4 nemocní, umělou plicní ventilaci potřebují 4 osoby.
Vzhledem k významnému nárůstu počtu diagnostikovaných případů a tím souvisejících indikací k laboratornímu vyšetření u epidemiologických významných kontaktů v posledních dnech a tím zvýšenému testování se dá očekávat nárůst počtu případů i v následujících dnech.
V souladu s aktuálním vývojem epidemiologické situace bylo pro období 23. září 2020 do 31. října 2020 přistoupeno k zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole podle zákona o vysokých školách. Mimořádné opatření je společně s dalšími platnými mimořádnými opatřeními zaměřeno tak, aby byla zajištěna širší škála specifických opatření zohledňující i předběžnou opatrnost v souvislosti s dalším šířením onemocnění COVID-19.
Riziko hospitalizace je vyšší zejména pro osoby s přidruženými nemocemi, jako je hypertenze, diabetes, onemocnění dýchacích cest, kardiovaskulární nemoci.
Cílem mimořádného opatření stále zůstává snaha provést kroky nezbytné ke zpomalení šíření nemoci COVID-19, ochránit rizikové skupiny obyvatel před nakaženými koronavirem SARS-CoV-2, který způsobuje respirační onemocnění COVID-19. Dosud nikdo nedokáže odhadnout chování viru v podzimních měsících, stále je třeba aplikovat opatření, která zabrání naplnění kapacit nemocnic. Je nezbytné, aby tato zařízení mohla sloužit pacientům s jinými závažnými diagnózami, jejichž řešení nesnese odklad.
Pokud by nebyla realizována žádná mimořádná opatření, nelze s ohledem na shora uvedené skutečnosti důvodně vyloučit, že by celkový počet nakažených v Pardubickém kraji mohl nadále stoupat.
Čl. II
Platnost
Podle § 85 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví nabývá toto nařízení platnosti dnem jeho vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích a účinnosti 23. září 2020 od 00:00 hodin.
3
__________________________________________________________________________________________
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel.: 466052332, fax: 466052347, e-mail: sekretariat@khspce.cz, www.khspce.cz
Čl. III
Poučení
Podle § 85 odst. 4 zákona o ochraně veřejného zdraví jsou všechny obce na území okresů Chrudim, Pardubice a Svitavy povinny uveřejnit toto nařízení na svých úředních deskách.
MUDr. Antonín Vykydal
ředitel Krajské hygienické stanice Pardubického kraje
se sídlem v Pardubicích
Vyvěšeno na úřední desce: 22. září 2020
Svěšeno:

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 23. 09. 2020 20:57